Regulamin systemu rezerwacji targskc.pl


1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób rezerwacji targowisk miejskich prowadzonych przez ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 8361555545, REGON: 750120226 z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 75A za pośrednictwem systemu rezerwacji online: targskc.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania prawidłowych danych: imię i nazwisko, nr telefonu oraz numer stanowiska którego dotyczy rezerwacja.

2. W trakcie dokonywania rezerwacji Osoba rezerwująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych.

3. Administratorem danych osobowych jest ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Sobieskiego 75A, 96-100 Skierniewice.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji. Osoba rezerwująca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§2 Dokonanie rezerwacji i płatność

1. Przyjęta rezerwacja przez system na dany plac jest Niepotwierdzona. Aby potwierdzić rezerwację należy dokonać płatności.

2. Formy płatności za rezerwację:

a) Płatność gotówką u pracownika ZUM

b) karta płatnicza lub szybka płatność online poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (Potwierdzenie rezerwacji zostanie wykonane w momeńcie otrzymania z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności)

3. Niepotwierdzona (nieopłacona) rezerwacja jest aktywna przez 30 minut. Jest to czas na dokonanie płatności online. Rezerwacja po tym czasie automatycznie zostanie anulowana, miejsce na placu zostanie zwolnione i będzie możliwe do zarezerwowania dla osób trzecich. Jeśli potwierdzenie płatności z systemu PayU zostanie wykonane po wymaganym czasie, to środki zostaną zwrócone klientowi następnego dnia roboczego.

§3 Polityka zwrotów

1. Możliwe jest anulowanie płatności i rezerwacji 7 dni przed rozpoczęciem danego dnia rezerwacji

2. W przypadku rezerwacji abonamentowych zwrot można uzyskać dla przyszłych opłaconych miesięcy najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem następnego okresu abonamentowego.

§4 Reklamacje

1. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres spółki ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul. Sobieskiego 75A, 96-100 Skierniewice)

2. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie w terminie do 30 dni roboczych.